Українська Русский
Хостинг CityHost.com.ua

Результати досліджень

Дослідження поверхневого ежектора ЕБП (ежектора багатоцільового призначення)
(на предмет утилізації рідини).

В якості рідини використовується метанольна вода густиною 900-950 кг/м3. Також проводились дослідження на нестабільному конденсаті. Робота використовуємого стенда імітує поверхневі експлуатаційні умови. В якості всмоктуємої сировини може виступати:

  1. конденсат,нафта,пластова вода із значним газовим фактором;
  2. газ, із значним вмістом конденсату.

 В усіх приведених випадках (графіках) ,окрім 9-го режиму рідина подається із тиском 4-6 атм(9-й - 8атм). В даних дослідницьких умовах для наглядності приведені різні можливості рідинного ежектора по кількості всмоктуємої рідини і протитиску на виході ежектора при майже стабільному тиску на всасі. Протиск на виході в приведених випадках обмежений параметрами поверхневого насоса, тому приведений графік надає попередню інформаційність. Реальні робочі умови в кожному окремому випадку різні, і приведених досліджень може бути недостатньо для підбору індивідуального варіанта експлуатації. Тому,на основі наданих даних може бути підібраний і запропонований окремий варіант. Принципове технологічне обладнання приведене на технологічній схемі.

Максимальний тиск високонапірного середовища складав 14 МПа.


Дослідження поверхневого ежектора ЕБП
(на предмет утилізації газу).

Дані дослідження проводились в виробничих умовах на УКПГ. В якості рідини використовувалась метанольна вода із густиною 900-950 кг/м3. В якості газу -природний газ із низьконапірної сверловини із статичним тиском 2,9 МПа при тиску на вході в УКПГ-3,0-3,3МПа.

На жаль, не можливо привести графічні залежності кількості газу від тиску на вході і протитиску на виході, так як природній газ як стискне середовище в кількісному вираженні різко змінює свої показники в залежності від зміни обох параметрів тиску. Тому приведемо деякі цифри: Максимальна здатність односоплового ЕБП по кількості всмоктуємого газу складає до 1500 м3/год ,по тиску-до -0,1 МПа. Дослідження проводились при протитиску від 0,4 до 7 МПа. Максимальний тиск подачі високонапірного середовища складав до 14 МПа.

В обох приведених випадках досліджень застосовувався односопловий ежектор (розроблена конструкція чотирьохсоплового ежектора).

В залежності від індивідуальних умов буде підібраний і запропонований окремий варіант.

ООО ТЕХПРОЕКТ. Проектирувания, конструирувания, перевозки Интернет студия Конструктив - Разработка сайтов, хостинг, реєстрация доменов